mooinet

Visie en missie

MOOI Informatiebeheer maakt informatie over duurzaamheid beter toegankelijk voor de samenleving. Bijvoorbeeld informatie over natuur, milieu, gezondheidszorg, onderwijs, vrede-veiligheid, cultureel erfgoed of mensenrechten. Aanvankelijk deed ze dat via CD-rom, nu met behulp van het internet. Daarbij maakt MOOI gebruik van natuurlijke taaltechnologie.

Aanleiding tot MOOI vormt de kwaliteit van de leefomgeving. Wil die wereldwijd verbeteren, dan is een brede gedragsverandering nodig. Daarin speelt informatie een belangrijke rol. Vaak is er wel informatie ontwikkeld, maar is deze slecht bereikbaar voor belanghebbenden, ook in deze tijd van het internet.

MOOI is actief vanaf 1993, eerst als stichting en sinds 2001 als zelfstandig bedrijf.