mooinet

Portfolio

MOOI heeft de afgelopen jaren voor organisaties, overheden en bedrijven een groot aantal informatieontsluitingsprojecten uitgevoerd. We noemen er een paar.

TwentyOne project (1995-1998)
Ontwikkeling van taalsoftware om milieuinformatie in meerdere talen tegelijk te kunnen ontsluiten, in samenwerking met onder meer TNO en Friends of the Earth.

NME-project (1995-1998)
Ontsluiting van NME-leermiddelen voor basis- en voortgezet onderwijs op CD-rom, in samenwerking met het NME-projectbureau.

Rioned-CD (1997-2008)
Ontsluiting op CD-rom en internet van Leidraad Riolering voor Stichting Rioned.

EcoOffice (1998)
Ontsluiting van milieuzorg informatie op diskette voor bureau PMA.

NME-rotonde (1999)
Ontsluiting van NME-leermiddelen voor basis- en voortgezet onderwijs op internet, in samenwerking met IVN.

Donau-project (1999)
Ontsluiting van milieu-documenten binnen het Europese Donau-project, in samenwerking met TNO.

Habitat-project (2000-2002)
Ontsluiting van Derde Wereld informatie op CD-ROM, voor Stichting Habitat Platform.

Antonya (2000-2004)
Zoekmachine op basis van taaltechnologie voor natuur- en milieuinformatie.

Aarhusportaal (2005-2006)
Ontwikkeling van een platform waarop gemeentes milieu-informatie kunnen ontsluiten volgens de Europese Aarhus-richtlijn, in samenwerking met SOM Nijmegen, Irion Technologies en Provincie Gelderland.

Kyoto / WikiPlanet (2008-2011)
Ontwikkeling van taalsoftware om informatie op het gebied van biodiversiteit te ontsluiten over taalgrenzen heen, in samenwerking met onder meer het Wereld Natuur Fonds, Vrije Universiteit Amsterdam en ECNC.

VSOB-project (2009)
Onderzoek en rapport Versterking Samenwerking Ondersteuning Burgerparticipatie, voor De Natuur en MilieuFederaties.